Thursday, November 17, 2005

Máis fotografías

- Avelino Cachafeiro.

- Avelino Cachafeiro tocando a gaita, acompañado por Avelino Alverte.
- O gaiteiro de Sorribas e mailo seu fillo Moncho.


- Mulleres con traxe tradicional (Anos 50, Cerdedo).- O gaiteiro de Seoane, Manuel Cabada acompañado ao tambor por Gerpe. Anos 50.


- Fermín Cachafeiro, pai de Avelino e membro dos "Gaiteiros de Soutelo".


- Francisco González "Majito".


- Gaita de Francisco González "Majito". O seu artesán foi García de Riobó. Restaurada por Manuel García. O seu propietario é Don Santiago González.
- Os gaiteiros de Soutelo: cuarteto formado por Fermín, Avelino, Castor, Bautista.- Grupo de gaitas Os Gaiteiros de Soutelo. O seu mestre foi Avelino Alverte, xa que na actualidade este grupo non existe.- Jesús Campos (Gaita) e José Cortizo (Tambor).
- Jesús Campos (Gaita) e Bautista Alverte (Tambor).

- Ramiro Cortizo Taboada coñecido coma o "capador" de Muras. Autodidacta con toque pechado.